Otomatik Mühendis

ASP.NET MVC'de View'ların Derlenmesi

Visual Studio İpucları

günü tarafından yayınlandı.

ASP.NET MVC‘de uygulamanın ayağa kalkmasını hızlandırmak için View’lar çalışma zamanında derlenir. Bu sebeple projeyi derlediğimiz sırada View’lar içerisinde hata varsa fark edemeyiz. Bunun önüne geçmek için projede küçük bir değişiklik yapmalıyız.

Visual Studio seçeneklerinde olmayan bu özelliği değiştirebilmek için öncellikle ilgili projeyi, .csproj dosyası üzerinde Unload Project seçeneği ile kaldırmalıyız. Daha sonra Edit ...csproj seçeneği ile proje dosyasını düzenleyebiliriz. Açılan XML yapısında ilk PropertyGroup elementi içerisinde MvcBuildViews etiketinin false olarak ayarlandığını görebilirsiniz.

Bu değeri true olarak değiştirip kaydeder ve projeyi Reload Project seçeneği ile tekrar yüklersek. Artık projeyi derlediğimiz sırada View hatalarını da Error List penceresinde (aşağıdaki örnekte olduğu gibi) görebiliriz.

Yaptığımız değişikliği geri almak için aynı adımları uygulayıp, değeri tekrar false yapmamız yeterli olacaktır.

mvcbuildviews_error

visual studio, tips, razor IDE

Yazar: Olcay Bayram

Çeşitli teknoloji firmalarında çalışmış, yurtiçi ve yurtdışı farklı sektörlerden tecrübe edinmiş, derdini iki yabancı dilde anlatabilen bir yazılım uzmanı.