Otomatik Mühendis

Visual Studio'da Koşullu Kesme Noktası

günü tarafından yayınlandı.

Kesme noktası koşulu (breakpoint condition), ayıklayıcının (debugger) kesme noktasına (breakpoint) ulaştığı anda değerlendirdiği ifadedir. Koşulun şartları yerine gelirse ayıklayıcı bu noktada durur.

Koşulda yazım yanlışı varsa, anında uyarı mesajı görüntülenir. Yazım geçerliyse ama semantik olarak hata varsa kesme noktasına ilk temasta uyarı görünür. Her iki durumda da ayıklayıcı yürütmeyi durdurur. Koşul geçerli ve sonucu false olarak değerlendiriliyorsa kesme noktası atlanır.

Kısaca for döngüsünde belirli bir kayıt için döngünün içine girmek istiyorsak, url == “otomatikmuhendis.com” gibi bir koşul yazabiliriz.

conditions.png

Koşullu kesme noktası nasıl eklenir:

  1. Öncelikle her zamanki gibi bir kesme noktası oluşturun.
  • Kırmızı kesme noktası üzerinde sağ tuş tıklayın. Açılan menüde Conditions… seçeğini tıklayın.

  • Açılan pencerede geçerli bir koşul girin.

  • Is true seçilirse koşul sağlandığında durur, Has changed seçili ise koşulun değeri değiştiğinde durur.

Ekran görüntüsü, Microsoft Visual Studio Community 2015 versiyonundandır. Diğer versiyonlarda farklılık göstermekle beraber. Express versiyonlarda yer almamaktadır.

visual studio, tips Yazılım

Yazar: Olcay Bayram

Çeşitli teknoloji firmalarında çalışmış, yurtiçi ve yurtdışı farklı sektörlerden tecrübe edinmiş, derdini iki yabancı dilde anlatabilen bir yazılım uzmanı.