Otomatik Mühendis

Ex Machina

günü tarafından yayınlandı.

Ex Machina filmini izleyenler bilir bir sahnede ekranda şöyle bir kod görülüyor.

ex machina hacker kodları

ex machina hacker kodları

Genelde filmlerde kargacık burgacık saçmalıklardan, hatta ekranda anlamsızca dönen küplerin olduğu hacker filmlerinden dolayı bunda da kodların bir sonuca götürmeyeceğini düşünebiliriz. Resimde ki kodları temize çektiğimizde aşağıdaki, derlenebilir Python kodları çıkıyor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#BlueBook code decryption

  import sys
  def sieve(n):
    x = [1] * n
    x[1] = 0
    for i in range(2,n/2):
        j = 2 * i
        while j < n:
            x[j]=0
            j = j+i
    return x  def prime(n,x):
    i = 1
    j = 1
    while j <= n:
        if x[i] == 1:
            j = j + 1
        i = i + 1
    return i - 1
  x=sieve(10000)
  code = [1206,301,384,5]
  key =[1,1,2,2,]  sys.stdout.write(“”.join(chr(i) for i in [73,83,66,78,32,61,32]))
  for i in range (0,4):
    sys.stdout.write(str(prime(code[i],x)-key[i]))  

print

Bu kodu Python2.7 derleyicisinde çalıştırdığımızda ise sonuç ISBN = 9780199226559 çıkıyor.

Bu da Embodiment and the inner life: Cognition and Consciousness in the Space of Possible Minds kitabına karşılık geliyor.

Kaynak: Source Code in TV and Films

ex machina, film, hacker, python Yazılım

Yazar: Olcay Bayram

Çeşitli teknoloji firmalarında çalışmış, yurtiçi ve yurtdışı farklı sektörlerden tecrübe edinmiş, derdini iki yabancı dilde anlatabilen bir yazılım uzmanı.