React JS Eğitimi

günü tarafından yayınlandı.

Facebook ve Instagram birlikteliğinden doğan React javascript kütüphanesi hakkında detaylı bir video eğitim serisi.

Üstün Özgür‘ün hazırladığı eğitimde kullanılan kodlara ve sunumlara https://github.com/ustun/react-workshop adresinden ulaşılabilir.